top of page

Program Details for Aug 24th - Sep 14th

Thursday (24th Aug 2017)

6:15 pm

Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

7:30 pm

Shivabhishek

Saturday (26th Aug 2017) 

6:15 pm

Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

Monday (28th Aug 2017)

6:15 pm

Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

7:30 pm

Hanuman Chalisa

Friday (25th Aug 2017)

6:00 pm

Abhishek
Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

Sunday (27th Aug 2017)

6:15 pm

Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

7:30 pm

Bhajans

Tuesday (29th Aug 2017)

10:00 am

Sahasranaamavali (1008 names)
Archana Puja

11:00 am

Arti

6:15 pm

Atharvashirsha paath
AshtottarshatNamavali (108 names)
Bhog

7:00 pm

Arti

bottom of page